REGULAMIN Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Plum” w Piechowicach - 5km od Szklarskiej Poręby

1. Doba noclegowa zaczyna się o godzinie 17.00 i kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

2. Przybywający do schroniska (w godzinach od 17.00 do godziny 20.00), okazują dokumenty tożsamości i zostają zameldowani poprzez zgłoszenie pobytu czasowego oraz regulują należne opłaty wcześniejszej rezerwacji lub wg obowiązującego cennika. W przypadku niepojawienia się klienta w pierwszym dniu rezerwacji rezerwacja przepada - jast anulowana, zadatek nie zostanie zwrócony, gdyż stanowi częściową rekompensatę za pustostany.

3. Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 7 kolejnych nocy, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

4. W godzinach od 10.00 do 17.00 schronisko jest zamknięte (odbywają się prace porządkowe).

5. Od godziny 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Turyści, którzy wracają późno lub bardzo wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać odpoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach za wiedzą dyrektora schroniska.

6. W dniu wyjazdu pokój musi być opuszczony do godziny 10.00.

7. Młodzież płci męskiej i żeńskiej w grupach szkolnych kwaterowana jest w oddzielnych pomieszczeniach. Rodziny, o ile są wolne pokoje o odpowiedniej ilości łóżek, kwaterowane są razem.

8. Schronisko wyznacza codziennie jeden pokój wieloosobowy (zbiorówkę). W pokoju wieloosobowym kwaterowane są osoby wg kolejności zgłoszeń.

9. Osoby chore zakaźnie nie mogą nocować w schronisku.

10. Osoby nocujące w schronisku obowiązkowo wypożyczają w recepcji komplet bielizny pościelowej.

11. Osoby nocujące w schronisku powinny do godziny 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć salę noclegową. W dniu wyjazdu należy także opróżnić kosz na śmieci stosując segregację odpadów . Na terenie schroniska wystawione są odpowiednie - opisane pojemniki.

12. W schronisku obowiązuje schludny i estetyczny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.

13. Picie alkoholu, używanie środków odurzających i uprawianie gier hazardowych oraz palenie tytoniu w budynku schroniska jest zabronione. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie są wpuszczane do schroniska, a w przypadku wcześniejszej rezerwacji i wpłaty zadatku lub uiszczenia opłaty za pobyt, należność za noclegi nie jest zwracana.

14. W przypadku zakłócania porządku w zależności od sytuacji pracownik schroniska podejmuje decyzję o wezwaniu Policji i wzywa gdy jest to konieczne.

15. Posługiwanie się otwartym ogniem, palenie tytoniu, świec itp. na terenie schroniska jest zabronione.

16. Osoba, która nie przestrzega regulaminu schroniska, nie może być ponownie przyjęta na nocleg do schroniska.

17. W schronisku obowiązuje obuwie zmienne, np.: kapcie lub klapki.

18. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

19. Dyrektor schroniska decyduje kto może korzystać z obiektu. W sprawach nieuregulowanych również jest osobą decyzyjną.


ZAPRASZAMY!!