Lista całej grupy

Lista uczestników wycieczki do SSM "PLUM" obowiązkowa dla każdej grupy zorganizowanej. Przedstawiana jest przy meldunku i musi być opieczętowana oryginalnymi pieczątkami organizatora wyjazdu oraz prezesa, dyrektora, komendanta itp.

otwórz